Thursday, April 26, 2012

MENTOR-MENTEE

PROGRAM MENTOR - MENTEE

TARIKH PERLAKSANAAN
Minggu kedua Januari hingga minggu kedua September

Kumpulan Sasaran
Semua pelajar tahun enam

Waktu Perjumpaan
Rasmi : setiap pagi Selasa

Objektif 
1. Mewujudkan keakraban pelajar dan guru
2. Memupuk semangat saling bantu-  membantu antara guru dan pelajar.
3. Membantu meningkatkan kecemerlangan sekolah


ORGANISASI SISTEM MENTOR
1. Memberi dorongan dan bimbingan terancang kepada pelajar agar mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan seperti yang ditargetkan.
2. Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada mentee supaya menjadi pelajar yang bermotivasi tinggi, berakhlak mulia dan berbudi pekerti tinggi.
3. Membina hubungan yang rapat antara guru dan pelajar
4 Mengurangkan masalah pelajar termasuk masalah keluarga dan peribadi


CONTOH CADANGAN AKTIVITI PERJUMPAAN
1. Mengenali Potensi Diri
2. Pelan belajar Kemahiran Belajar
3. Kaedah Belajar Berkesan
4. Mengenal pasti permasalahan dalam belajar
5. Langkah - langkah bijak belajar


No comments:

Post a Comment

PANDANGAN ANDA...

LinkWithin