Tuesday, May 10, 2016

soalan tmk tahun 6
SK RENEK
UJIAN PENGGAL  1
                          TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
                                               TAHUN 6                                Masa:1 Jam

Nama:……………………………………………….                     Kelas: …………………………..   
Arahan
: Kertas ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan. Hitamkan jawapan bagi soalan Bahagian A pada ruangan jawapan yang disediakan. Jawab semua soalan bagi Bahagian B pada ruangan yang disediakan.
Bahagian A                                                                                                                            (20 markah)


1. Aturcara komputer merupakan ________
A. set arahan yang tidak wajib diikuti
B. jadual untuk menyelenggara computer
C. set arahan untuk mencapai suatu 
    matlamat
D. set arahan kepada computer untuk
    melakukan suatu tugasan
2. ________ bermaksud satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer untuk membuat sesuatu.
A. Peranti komputer
B. Program komputer

C. Aturcara komputer
D. Perkakasan komputer
3. Aturcara komputer ditulis oleh _______
A. pereka grafik
B. pengaturcara
C. pelukis pelan
D. jurutera
4. Antara peralatan di bawah, yang manakah tidak mempunyai set arahan komputer?
A. komputer tablet
B. Telefon pintar
C. Pemian DVD
D. Basikal
5. Perkakasan di rumah yang berikut mempunyai aturcara komputer kecuali
A. mesin basuh automatik
B. Ketuhar gelombang mikro
C. Peti ais
D. Set pinggan mangkuk
6. Apakah yang membolehkan aturcara komputer pada perkakasan rumah berfungsi?
A. komputer tablet
B. Komputer benam
C. Komputer tangan
D. komputer peribadi
7. Aturcara komputer dalam ________ membolehkan capaian internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif.
A. televisyen pintar
B. Pendingin hawa
C. Jam penggera digital
D. ketuhar gelombang mikro
8. Antara berikut yang manakah bukan fungsi mesin fotostat?
A. Menghantar emel
B. Mengimbas dokumen
C. Membuat salinan dokumen
D. Mencetak dokumen mengikut arahan
    yang diberikan
9. Rajah di bawah menunjukkan sebuah ketuhar gelombang mikro.

    Apakah jenis komputer yang terdapat dalam alat ini yang mempunyai aturcara komputer?
A. komputer benam
B. Komputer tangan
C. Komputer tablet
D. komputer atas meja
10. Apakah aturcara komputer yang terdapat 
 pada mesin basub elektronik?
 I.      Menyelaraskan suhu
 II.    Menentukan cara basuhan
 III.  Mengesan berat muatan
 IV.   Menentukan tempoh bilasan

A. I, II dan III               C. I, III dan IV
B. I, II dan IV                 D. II, III dan IV
11. Aktiviti harian yang manakah tidak memerlukan atur cara komputer untuk melakukannya?
A. Mengimbas kod bar
B. Mencetak dokumen
C. Membeli tiket di mesin layan diri
D. menunggang basikal ke sekolah
12. Susun aturcara komputer pada mesin minuman layan diri dengan betul.
I.    Mesin menjatuhkan minuman ke ruang
       terima
II.   Buat pilihan jenis minuman
III. Masukkan duit berdasarkan harga
       minuman
IV. Tekan butang minuman pilihan

A. I, II, III, IV               C. III, II, IV, I
B. II, III, I, IV                D. IV, II, I, III
13. Danial ingin menggoreng telur. Antara yang berikut, yang manakah urutan aktivi yang paling tepat.
A. Tuangkan minyak, pecahkan telur,
     panaskan kuali, tunggu hingga telur
     masak, angkat telur ke piring
B. Panaskan kuali, tuangkan minyak,
    pecahkan telur, tunggu hingga telur
    masak, angkat telur ke piring
C. Pecahkan telur, tuangkan minyak,
    panaskan kuali, tunggu hingga telur
    masak, angkat telur ke piring
D. Panaskan kuali, pecahkan telur,
    tuangkan minyak, tunggu hingga telur
    masak, angkat telur ke piring

A

B

C

D
Peralatan Digital
Fungsi
Ketuhar gelombang mikro
Memanaskan makanan
Penghawa dingin
Menyejukkan udara
Pemain DVD
Menayangkan gambar
Jam pintar
Merakam gambar
14. Berdasarkan jadual di bawah, yang
 manakah tidak benar mengenai fungsi  
 peralatan digital

Dapatkan harga dari pangkalan data
 
Paparkan harga pada skrin
 
Baca kod bar barangan
 
Soalan 15 dan 16 berdasarkan rajah di bawah 


15. Rajah di atas berkaitan dengan
A. Set arahan
B. Komputer benam
C. Fungsi perkakasan
D. peranti komputer

16. Alatan elektronik yang berkaitan dengan rajah di atas ialah
A. telefon pintar             
B. Pendingin hawa
C. Pengimbas kod bar
D. mesin penimbang digital

17. Mengapakah atucara komputer dimasukkan ke dalam sesetengah perkakasan di rumah kita?
A. Untuk memudahkan penggunaannya
B. Untuk membolehkannya berfungsi
    mengikut apa yang ditetapkan
C. Untuk mengelakkan perkakasan cepat
    rosak
D. Untuk menjadi panduan penggunaan
    kepada pengguna

18. Bagaimanakah aturcara komputer dihasilkan?
A. menggunakan nombor dan teks
B. Menggunakan aplikasi komputer
C. Menggunakan sistem komputer benam
D. menggunakan bahasa pengaturcaraan

19. Apakah fungsi set arahan dalam satu aturcara?
A. Membantu melaksanakan aktiviti harian
    dengan teratur
B. Membangunkan aturcara komputer
    melalui pengekodan
C. Untuk membenarkan akses kepada
    komputer
D. untuk menyelenggara perisian dan
    perkakasan komputer

20. Peralatan manakah yang berikut mempunyai aturcara komputer?
A. Lampu siling
B. Mesin kira
C. Kerusi
D. Meja

Ruangan jawapan Bahagian A.
1.   =A=     =B=     =C=     =D=
2.   =A=     =B=     =C=     =D=
3.   =A=     =B=     =C=     =D=
4.   =A=     =B=     =C=     =D=
5.   =A=     =B=     =C=     =D=
6.   =A=     =B=     =C=     =D=
7.   =A=     =B=     =C=     =D=
8.   =A=     =B=     =C=     =D=
9.   =A=     =B=     =C=     =D=
10.  =A=     =B=     =C=     =D=
11.  =A=     =B=     =C=     =D=
12.  =A=     =B=     =C=     =D=
13.  =A=     =B=     =C=     =D=
14.  =A=     =B=     =C=     =D=
15.  =A=     =B=     =C=     =D=
16.  =A=     =B=     =C=     =D=
17.  =A=     =B=     =C=     =D=
18.  =A=     =B=     =C=     =D=
19.  =A=     =B=     =C=     =D=
20.  =A=     =B=     =C=     =D=
~~~~~~~~ SOALAN TAMAT ~~~~~~~~~~~
Disediakan Oleh:
.....................................
Mohammad Ridzuan Omar
Guru TMK Tahun 6

Disemak Oleh:
....................................
Hjh Hilwana Bt Marlisah
Guru TMK

Disahkan Oleh:
....................................
En.Zaharuddin B Zainal Abidin
GPK Kokurikulum

Bahagian B                                                                                                                             (30 markah)

1. Rajah di bawah menunjukkan sebuah mesin juruwang automatik (ATM). Susun urutan cara pengeluaran wang dari mesin ATM tersebut.                                                                        (7 markah)


 
Aktiviti / Proses
Urutan
Pilih nilai wang yang dikehendaki

Ambil wang

Pilih bahasa

Ambil kad ATM

Masukkan nombor PIN

Ambil resit

Masukkan kad ATM


2. Nyatakan urutan dan proses kerja bagi menggunakan mesin minuman layan diri dari senarai baris
    arahan yang diberikan di bawah.                                                                                               (6 markah)
Tekan butang pilih minuman
Tentukan pilihan air dan harga
Ambil minuman
Ambil duit baji, jika ada
Masukkan duit secukupnya
Sedia untuk diminum

3. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, kenal pasti sama ada pernyataan itu BETUL atau
   SALAH.                                                                                                                              (5 markah)

Pernyataan
Betul / Salah
a.
Aturcara komputer dalam komputer benam menentukan cara sesuatu perkakasan itu berfungsi.

b.
Mesin pembuat roti digital tidak mempunyai aturcara komputer.

c.
Aturcara komputer digunakan untuk memastikan perkakasan berfungsi mengikut apa yang ditetapkan.

d.
Aturcara komputer dihasilkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan.

e.
Proses untuk menghasilkan autcara komputer disebut pengaturcaraan komputer.

Tidur
 
Bangun pagi
 

4. Tuliskan satu set arahan aktiviti harian anda sebagai seorang murid sekolah.      (7 markah)


5. Tandakan ( ) pada alatan di bawah yang mempunyai set arahan komputer.                  (5 markah)

2 comments:

PANDANGAN ANDA...

LinkWithin